Zagwozdka z LINQ to SQL

Cześć,

ostatnio spędziłem dłuższy czas głowiąc się nad tym, dlaczego pętla w linii 23 nie aktualizuje wartości na liście:

public List<VM> Foo(IDomainContext ctx)
{
  var result = new List<VM>();
  foreach(var oneOfReportedMonths in monthsToReport)
  {
   var reports =
   _ctx.Items<reports>()
     .Where(x => IsConditionPassed(x,oneOfReportedMonths))
     .GroupBy(x => x.Id)
     .Select(x => new
     {
      Id = x.Key,
      Value = x.Sum(y => y.SubValue)
     }).ToList();
  
   var otherReports = 
   _ctx.Items<OtherReport>()
     .Select(x => new VM()
     {
      Id = x.Id,
     });

   foreach (var item in otherReports)
   {
     var P1 = reports
       .FirstOrDefault(x => x.Id == item.Id)?.Value ?? 0;
   }
   result.AddRange(otherReports);
  }
  return result;
}
Rozwiązanie było banalne:
Do poczytania:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *